Поддръжка на градини

Поддръжка градини
Поддръжка на частни дворове София

Абонаментно обслужване на  частни  градини .

Включва извършването на всички дейностти необходими за поддържането на изряден вид на вашата градина – косене , плевене , подхранване, валиране, растителна защита,  окопаване, резитби, сезонно зацветяване и др

Форми на поддръжка: Ежедневна, ежеседмична, ежемесечна , сезонна и по договаряне

Цени : Цената за поддръжка на всеки един обект се определя индивидуално след посещение от наш специалист , зависи от размера на площта , сложността на изпълнение и обемът на работата .

Подръжка на обществени паркове и площи. Обслужването на зелени площи включва комплекс от агротехнически мероприятия способстващи за оптималното развитие на декоративните растения .

Услуги :