Озеленяване на двор

Затревяване

Мечтаната зелена морава

Навяtreven chimрно за мнозина от вас е удоволствие да се наслаждавате  на добре изградените и поддържани тревни площи .

Зад красотата на тревния килим обаче се крие огромен труд и усилия.

Култивирания вариант на създаване на тревни площи  включва процесите :

Обработка на почвата – съществуваща или нововнесен хумусен слой .

Затревяване – чрез посев на семената или полагане на готов тревен чим

Следпосевни грижи – валиране , торене и др.

Последващата подръжка на зелената ливада е най важния фактор за доброто и благосъстояние.

 

 

Затревяване чрез посев. Райграс и тревни смески

Изграждане на тревни площи чрез посев с  тревна смеска ( специални комбинации на семена от тревисти видове )

Затревяване с тревен чим

Затревяване с тревен чим . Доставка и засаждане . Готов тревен килим за няколко дни  !

Затревяване с тревен чим

Затревяването с готов тревен чим все повече набира популярност .

Въпреки високата си себестойност спрямо затревяването с посев ,има безспорни предимства  изразяващи се в :

Бърз първоначален ефект .Липса или минимално наличие на плевели .Лесно овладяване на стръмни участъци .

Тревните чимове се полагат върху предварително подготвен терен .

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields marked with * are required