Озеленяване на двор

Земни работи

tractor_pod_naemМеханизирана обработка на почвата – фрезоване , оране , подравняване .

Услугата се извършва с малък трактор оборудван с челен товарачи и богат прикачен инвентар на територията на гр София . Предлагаме и доставка и насипване с хумусна почва  , както и  торф и торопочвени смески . За обектите със затруднен достъп на тежка механизация работата се извършва ръчно с колички .  Извършваме качествено моделиране на терена , терасиране , геопластики .

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields marked with * are required